Waarom zou uw magnesium laag zijn?

Ontdek de redenen achter "Waarom zou uw magnesium laag zijn? Leer meer over ontoereikende voeding, gezondheidsaandoeningen of medicijnen die dit kunnen veroorzaken.

Waarom zou uw magnesium laag zijn?
Waarom zou uw magnesium laag zijn?

Waarom is uw magnesium laag?

Een laag magnesiumgehalte kan door verschillende factoren ontstaan, waaronder onvoldoende voeding, gezondheidsproblemen en bepaalde medicijnen. Het is belangrijk om een optimaal magnesiumgehalte in het lichaam te behouden, omdat dit mineraal een cruciale rol speelt in veel lichaamsfuncties, waaronder de zenuwfunctie, het samentrekken van de spieren en het reguleren van het hartritme.

Belangrijkste opmerkingen:

 • Veel voorkomende oorzaken van een laag magnesiumgehalte zijn alcoholgebruik, brandwonden, chronische diarree, overmatig urineren, hyperaldosteronisme, nieraandoeningen, malabsorptiesyndromen, ondervoeding, bepaalde medicijnen, pancreatitis en overmatig zweten.
 • Symptomen van een laag magnesiumgehalte zijn onder andere abnormale oogbewegingen, stuiptrekkingen, vermoeidheid, spierkrampen, spierzwakte en gevoelloosheid.
 • Het testen op magnesiumtekort omvat een lichamelijk onderzoek en bloedtests.
 • De behandeling voor magnesiumtekort kan bestaan uit intraveneuze vloeistoffen, orale of intraveneuze magnesiumsupplementen en medicijnen om de symptomen te verlichten.
 • Onbehandeld magnesiumtekort kan leiden tot ernstige complicaties zoals hartstilstand en ademhalingsstilstand.

Veel voorkomende oorzaken van een laag magnesiumgehalte

Er zijn verschillende factoren die kunnen bijdragen aan lage magnesiumniveaus in het lichaam, zoals alcoholgebruik, chronische diarree en bepaalde gezondheidsaandoeningen. Laten we enkele veelvoorkomende oorzaken nader bekijken:

 1. Alcoholgebruik: Overmatig alcoholgebruik kan het vermogen van het lichaam om magnesium op te nemen en vast te houden verstoren, wat na verloop van tijd tot tekorten kan leiden.
 2. Chronische diarree: Aandoeningen zoals inflammatoire darmziekten of chronische diarree kunnen leiden tot overmatig magnesiumverlies via het spijsverteringskanaal, waardoor de algehele niveaus in het lichaam beïnvloed worden.
 3. Overmatig urineren: Bepaalde gezondheidsproblemen, zoals ongecontroleerde diabetes of het gebruik van diuretische medicijnen, kunnen de urineproductie verhogen en leiden tot een magnesiumtekort.
 4. Hyperaldosteronisme: Deze hormonale aandoening, die gekenmerkt wordt door een overproductie van aldosteron, kan leiden tot een verhoogde uitscheiding van magnesium door de nieren.
 5. Nieraandoeningen: Mensen met nieraandoeningen kunnen last hebben van een verminderde magnesium reabsorptie, wat leidt tot lagere niveaus in het lichaam.
 6. Malabsorptiesyndromen: Aandoeningen zoals coeliakie of de ziekte van Crohn kunnen de opname van mineralen, waaronder magnesium, verstoren.
 7. Ondervoeding: Onvoldoende inname van magnesiumrijk voedsel kan resulteren in tekorten, vooral als het dieet consequent weinig voedingsstoffen bevat.
 8. Bepaalde medicijnen: Sommige medicijnen, zoals protonpompremmers, loopdiuretica en bepaalde antibiotica, kunnen de absorptie van magnesium verstoren of de urine-uitscheiding verhogen.
 9. Pancreatitis: Ontsteking van de alvleesklier kan leiden tot een verminderde opname en benutting van magnesium.
 10. Overmatig zweten: Overvloedig zweten, vooral tijdens intensieve lichamelijke activiteit of in een warm klimaat, kan leiden tot een aanzienlijk magnesiumverlies via zweet.

Het is belangrijk om te weten dat dit geen volledige lijst is, en dat er andere factoren kunnen zijn die bijdragen aan lage magnesiumwaarden bij bepaalde personen. Als u een magnesiumtekort vermoedt, kunt u het beste een arts raadplegen voor een juiste diagnose en behandeling.

Symptomen van magnesiumtekort

Een magnesiumtekort kan zich uiten in verschillende symptomen, waaronder spierkrampen, vermoeidheid en abnormale oogbewegingen. Het herkennen van deze symptomen is cruciaal voor vroegtijdige opsporing en interventie.

1. Spierkrampen: Een van de meest voorkomende symptomen van een magnesiumtekort zijn spierkrampen. Deze onwillekeurige samentrekkingen kunnen in elke spiergroep voorkomen, maar komen het meest voor in de benen, voeten en kuiten. Spasmen kunnen variëren van lichte stuiptrekkingen tot pijnlijke krampen, en ze kunnen aanhoudend of met tussenpozen zijn.

2. Vermoeidheid: Zich constant moe voelen en een gebrek aan energie kunnen een teken zijn van een laag magnesiumgehalte. Deze vermoeidheid kan gepaard gaan met zwakte en een algemeen gevoel van malaise. Vermoeidheid als gevolg van een magnesiumtekort kan invloed hebben op de dagelijkse activiteiten en de algehele productiviteit verminderen.

3. Abnormale oogbewegingen: Mensen met een magnesiumtekort kunnen ooggerelateerde symptomen ervaren, zoals onwillekeurige oogtrillingen of snelle, oncontroleerbare oogbewegingen. Deze abnormale oogbewegingen, bekend als nystagmus, kunnen visuele stoornissen veroorzaken en de coördinatie en het evenwicht aantasten.

Als u een van deze symptomen ervaart, is het essentieel om een arts te raadplegen voor een juiste diagnose en behandeling. Zij kunnen lichamelijk onderzoek en bloedtesten uitvoeren om uw magnesiumspiegels te bepalen en de meest geschikte aanpak te bepalen.

Wanneer medische hulp zoeken

 • Als spierkrampen of krampen ernstig zijn of terugkomen
 • Als de vermoeidheid aanhoudend is en het dagelijkse leven aanzienlijk beïnvloedt
 • Als abnormale oogbewegingen het gezichtsvermogen of de coördinatie belemmeren

Onthoud dat een onbehandeld magnesiumtekort tot ernstige complicaties kan leiden, waaronder hart- en ademhalingsproblemen. Hoewel een magnesiumtekort niet vaak voorkomt, is het belangrijk om eventuele tekorten direct aan te pakken om een optimale gezondheid en welzijn te behouden.

Gezondheidsimplicaties van een laag magnesiumgehalte

Een constant laag magnesiumgehalte kan aanzienlijke gevolgen hebben voor de algehele gezondheid en het welzijn. Magnesium is betrokken bij meer dan 300 biochemische reacties in het lichaam en speelt een cruciale rol in verschillende processen zoals spier- en zenuwfunctie, energieproductie en bloeddrukregeling.

Wanneer het magnesiumgehalte chronisch laag is, kan dit tot een reeks gezondheidsproblemen leiden. Enkele mogelijke gevolgen van een laag magnesiumgehalte voor de gezondheid zijn onder andere:

 • Cardiovasculaire problemen: Voldoende magnesium is essentieel voor het handhaven van een gezond hartritme en het voorkomen van het risico op hartritmestoornissen, hoge bloeddruk en zelfs hartaandoeningen.
 • Spier- en zenuwafwijkingen: Een tekort aan magnesium kan bijdragen aan spierkrampen, spasmen en zwakte, maar ook aan neurologische symptomen zoals trillen en abnormale oogbewegingen.
 • Stofwisselingsstoornissen: Een laag magnesiumgehalte wordt in verband gebracht met insulineresistentie, glucose-intolerantie en een verhoogd risico op het ontwikkelen van diabetes type 2.
 • Psychische stoornissen: Studies hebben gesuggereerd dat onvoldoende magnesiuminname verband kan houden met stemmingsstoornissen zoals angst en depressie.
 • Lage botdichtheid: Een tekort aan magnesium kan de opname en stofwisseling van calcium verstoren, wat kan leiden tot verzwakte botten en een verhoogd risico op osteoporose.

Het is belangrijk om een laag magnesiumgehalte snel aan te pakken om deze gevolgen voor de gezondheid te voorkomen. Als u symptomen ervaart of een magnesiumtekort vermoedt, is het aan te raden om een arts te raadplegen. Zij kunnen de juiste testmethoden bepalen en behandelingen aanbevelen zoals magnesiumsupplementen of aanpassingen in uw levensstijl om de magnesiumspiegels weer optimaal te krijgen en de algehele gezondheid te ondersteunen.

Risicofactoren voor laag magnesiumgehalte

Bepaalde personen kunnen door specifieke risicofactoren meer kans hebben op een laag magnesiumgehalte. Inzicht in deze risicofactoren kan helpen bij het identificeren van mensen met een hoger risico op een magnesiumtekort.

1. Chronische gezondheidsproblemen: Mensen met bepaalde chronische gezondheidsproblemen, zoals nieraandoeningen, malabsorptiesyndromen en pancreatitis, hebben een grotere kans op lagere magnesiumwaarden. Deze aandoeningen beïnvloeden het vermogen van het lichaam om magnesium te absorberen en vast te houden, wat leidt tot tekorten.

2. Medicijnen: Bepaalde medicijnen kunnen de absorptie van magnesium verstoren of de uitscheiding van magnesium in de urine verhogen, wat kan leiden tot lagere magnesiumwaarden. Diuretica, protonpompremmers en bepaalde antibiotica zijn voorbeelden van medicijnen die kunnen bijdragen aan een magnesiumtekort.

3. Leefstijlfactoren: Keuzes in uw levensstijl kunnen ook van invloed zijn op het magnesiumgehalte. Overmatig alcoholgebruik, overmatig zweten en een dieet met weinig magnesiumrijk voedsel kunnen allemaal het risico op een magnesiumtekort verhogen.

Andere risicofactoren voor laag magnesium

 • Brandwonden
 • Chronische diarree
 • Overmatig urineren
 • Hyperaldosteronisme
 • Ondervoeding

Het is belangrijk om te onthouden dat een magnesiumtekort niet vaak voorkomt, omdat magnesium in veel voedingsmiddelen voorkomt en het lichaam magnesium in de botten opslaat. Voor mensen met deze risicofactoren is het echter essentieel om zich bewust te zijn van de mogelijkheid van een laag magnesiumgehalte en de juiste maatregelen te nemen voor een adequate inname of suppletie zoals geadviseerd door een professional in de gezondheidszorg.

Testen op magnesiumtekort

Voor het stellen van de diagnose van een magnesiumtekort zijn verschillende tests nodig die de magnesiumniveaus in het lichaam nauwkeurig kunnen bepalen. Deze tests zijn cruciaal om te bepalen of iemand een laag magnesiumgehalte heeft en in welke mate. Hier volgen enkele veelgebruikte methoden die door professionals in de gezondheidszorg gebruikt worden om op magnesiumtekort te testen:

 1. Bloedonderzoek: Bloedonderzoek is de meest gebruikelijke manier om het magnesiumgehalte te meten. Hierbij wordt een bloedmonster afgenomen, dat vervolgens geanalyseerd wordt om de magnesiumconcentratie in de bloedbaan te bepalen. Normale magnesiumwaarden liggen tussen 1,7 en 2,3 milligram per deciliter (mg/dL).
 2. Urinetests: Urinetests kunnen ook gebruikt worden om het magnesiumgehalte te bepalen. Deze test meet de hoeveelheid magnesium die over een periode van 24 uur in de urine wordt uitgescheiden. Een laag magnesiumgehalte in de urine kan wijzen op een tekort.
 3. Magnesiumbelastingstest: In sommige gevallen kan een magnesiumbelastingstest worden uitgevoerd om te evalueren hoe het lichaam omgaat met een verhoogde magnesiumbelasting. Hierbij wordt een hoge dosis magnesium toegediend en wordt de hoeveelheid magnesium die in de urine wordt uitgescheiden over een bepaalde periode gemeten.
 4. Haaranalyse: Haaranalyse is een andere methode die gebruikt wordt om het magnesiumgehalte te bepalen. De vooronderstelling achter deze test is dat het mineraalgehalte in het haar de mineraalstatus in het lichaam weerspiegelt. De nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van deze test worden echter nog steeds sterk betwist door professionals in de gezondheidszorg.

Het is belangrijk om te weten dat de interpretatie van deze testresultaten door een gekwalificeerde zorgverlener gedaan moet worden. Hij of zij zal rekening houden met de symptomen van de persoon, zijn of haar medische geschiedenis en andere factoren om een nauwkeurige diagnose van een magnesiumtekort te kunnen stellen. Als er een tekort wordt vastgesteld, kan een geschikte behandeling worden aanbevolen om de magnesiumniveaus in het lichaam weer optimaal te krijgen.

Hoe het magnesiumgehalte verhogen

Er zijn verschillende manieren om het magnesiumgehalte op te krikken, waaronder het eten van magnesiumrijk voedsel en het overwegen van magnesiumsupplementen. Door deze strategieën in uw dagelijkse routine op te nemen, kunt u ervoor zorgen dat u voldoende magnesium binnenkrijgt voor een optimale gezondheid. Hier volgen enkele tips om u te helpen uw magnesiuminname te verhogen:

 1. Eet magnesiumrijk voedsel: Neem voedingsmiddelen zoals groene bladgroenten, noten en zaden, volle granen, peulvruchten en vis op in uw dieet. Deze voedingsmiddelen zijn niet alleen rijk aan magnesium, maar leveren ook andere essentiële voedingsstoffen voor het algehele welzijn.
 2. Overweeg magnesiumsupplementen: Als u moeite hebt om aan uw magnesiumbehoeften te voldoen door alleen uw voeding te gebruiken, praat dan met uw zorgverlener over magnesiumsupplementen. Hij of zij kan u de juiste dosering en vorm van magnesiumsupplementen aanraden op basis van uw individuele behoeften.
 3. Wees voorzichtig met alcohol en cafeïne: Overmatig alcoholgebruik en een hoge cafeïne-inname kunnen het magnesiumgehalte in het lichaam verlagen. Matig uw alcohol- en cafeïnegebruik om het magnesiumgehalte optimaal te houden.
 4. Beheers stress: Chronische stress kan bijdragen aan een magnesiumtekort. Het doen van stressverminderende activiteiten zoals meditatie, yoga of diepe ademhalingsoefeningen kan helpen om gezonde magnesiumniveaus te ondersteunen.

Vergeet niet dat het essentieel is om met uw zorgverlener te overleggen voordat u grote veranderingen in uw dieet aanbrengt of met nieuwe supplementen begint. Hij of zij kan u persoonlijk advies geven op basis van uw specifieke gezondheidsbehoeften en u helpen bij het bepalen van de beste aanpak om uw magnesiumspiegels te verhogen.

Behandeling voor magnesiumtekort

De behandeling van een magnesiumtekort bestaat meestal uit het aanvullen van de magnesiumspiegel via verschillende behandelingsmethoden. De specifieke aanpak hangt af van de ernst van het tekort en de aanwezigheid van onderliggende medische aandoeningen.

Als het tekort licht tot matig is, is het verhogen van de magnesiuminname via de voeding vaak de eerste stap. Voedingsmiddelen die rijk zijn aan magnesium zijn onder andere groene bladgroenten, noten en zaden, volle granen, peulvruchten en vis. Door deze voedingsmiddelen in uw dieet op te nemen, kunt u het magnesiumgehalte na verloop van tijd verhogen.

In gevallen van ernstige tekorten of wanneer veranderingen in de voeding niet voldoende zijn, kan magnesiumsuppletie nodig zijn. Dit kan gedaan worden door orale supplementen of, in ernstigere gevallen, intraveneuze (IV) toediening. Het is belangrijk dat u een professional uit de gezondheidszorg raadpleegt voordat u met een supplementenschema begint, om de juiste dosering en veiligheid te garanderen.

Naast veranderingen in de voeding en suppletie is het van cruciaal belang om de onderliggende oorzaak van het magnesiumtekort te behandelen. Dit kan betekenen dat medische aandoeningen zoals nieraandoeningen of malabsorptiesyndromen moeten worden aangepakt, of dat de medicatie die de magnesiumspiegels beïnvloedt, moet worden aangepast.

Als de symptomen van magnesiumtekort ernstig zijn of als er complicaties zijn opgetreden, kan ziekenhuisopname nodig zijn. In deze gevallen kan de behandeling bestaan uit intraveneuze vloeistoffen om de elektrolytenbalans te herstellen en eventuele tekorten snel te corrigeren.

Het is belangrijk om te weten dat zelfdiagnose en zelfbehandeling voor magnesiumtekort riskant kan zijn. Het is van essentieel belang om medische hulp in te roepen voor een juiste diagnose en passende behandeling. Met de juiste behandeling en tijdig ingrijpen kan een magnesiumtekort effectief worden aangepakt, zodat mensen weer optimale magnesiumwaarden krijgen en het risico op bijbehorende gezondheidscomplicaties kunnen verminderen.

Conclusie

Het is cruciaal om een laag magnesiumgehalte aan te pakken en te corrigeren om mogelijke complicaties te voorkomen en het algehele welzijn te behouden. Magnesium speelt een vitale rol in tal van lichaamsfuncties, waaronder zenuw- en spierfunctie, bloeddrukregeling en eiwitsynthese. Een laag magnesiumgehalte kan leiden tot verschillende symptomen, zoals spierzwakte, vermoeidheid en abnormale oogbewegingen.

Er zijn verschillende redenen waarom iemands magnesiumspiegels laag kunnen zijn. Veel voorkomende oorzaken zijn alcoholgebruik, chronische diarree, ondervoeding en bepaalde medicijnen. Daarnaast kunnen medische aandoeningen zoals nieraandoeningen en pancreatitis bijdragen aan een magnesiumtekort. Daarom is het essentieel om deze onderliggende oorzaken te identificeren en aan te pakken om een magnesiumtekort effectief te behandelen.

De diagnose van een laag magnesiumgehalte wordt meestal gesteld door een lichamelijk onderzoek en bloedtests. De behandeling kan bestaan uit intraveneuze vloeistoffen, orale of intraveneuze magnesiumsupplementen en medicijnen om de symptomen te verlichten. Het is belangrijk om te weten dat onbehandeld magnesiumtekort tot ernstige complicaties kan leiden, zoals hartstilstand en ademhalingsstilstand. Het is echter de moeite waard om te vermelden dat een magnesiumtekort niet vaak voorkomt, omdat magnesium in veel voedingsmiddelen voorkomt en het lichaam magnesium opslaat in de botten.

Om het magnesiumgehalte te verhogen, kunnen mensen magnesiumrijk voedsel in hun dieet opnemen, zoals spinazie, amandelen en peulvruchten. In sommige gevallen kunnen magnesiumsupplementen worden aanbevolen onder begeleiding van een arts. Het is echter essentieel om met een zorgverlener te overleggen voordat u met een supplementenschema begint, om de juiste dosering te garanderen en mogelijke wisselwerkingen met andere medicijnen te voorkomen.

Concluderend kan gesteld worden dat het handhaven van voldoende magnesiumspiegels van vitaal belang is voor een optimale gezondheid. Door een laag magnesiumgehalte aan te pakken en te corrigeren, kunnen mensen het risico op complicaties verminderen en het algehele welzijn bevorderen. Als u vermoedt dat u een magnesiumtekort heeft of symptomen ervaart, is het raadzaam om een professional in de gezondheidszorg te raadplegen voor een goede evaluatie en begeleiding.

Bron koppelingen